گزارش های متنوع مدیریتی و انفرادی

طراحی گزارشهای قابل تولید توسط نرم افزار سرآمد، به گونه‏ای است که کاربر به راحتی و برحسب نیاز خود، قادر خواهد بود کلیه اقلام موجود در هر گزارش را انتخاب و موقعیت آن را تعیین نماید.

به عنوان نمونه گزارش کارنامه را تصور نمایید. در گزارش کارنامه شما ستونهای مختلفی را در اختیار دارید از قبیل :

ردیف، نام درس، ضریب درس، نمره پایانی، نمره مستمر، نمره نهایی، سطح نمره، میانگین کلاس، میانگین پایه، رتبه کلاس، رتبه پایه، بالاترین نمره، پایین ترین نمره، میانگین n نفر اول، نمره رتبه اول، دوم، سوم و ... . کاربران در این سیستم قادر به تعیین قابل رویت بودن یا نبودن یک ستون، تعیین موقعیت یک ستون نسبت به ستونهای دیگر (به عنوان مثال کاربر تمایل دارد ستون میانگین قبل از ستون رتبه قرار گیرد) ، رنگ آمیزی هر ستون به طور مجزا و تغییر قلم هریک از ستونها می باشند.

سربرگ کلیه گزارشها نیز توسط کاربر قابل تعریف می باشد. این تعریف شامل قلم عناصر، قابل رویت بودن یا نبودن بعضی از عناصر و تعیین نوع رسم حاشیه (مستطیل یا گوشه گرد) و ... می باشد.
با استفاده از این قابلیتها، شما بصورت نامحدود قادر به تولید انواع مختلف کارنامه با جلوه و اندازه های مختلف و با اقلام مورد نظر خود در هریک خواهید بود.

برخی از گزارشهای موجود در نرم افزار سرآمد عبارتند از:

 • کارنامه
 •  کارنامه پیشرفت
 •  لیست مادر کلیه دروس
 •  لیست مادر تکدرس
 •  نفرات برتر و نفرات آخر
 •  آمار پاسخگویی به سوالات
 •  کارت ورود به جلسه
 •  کارت دانش آموزی
 •  شماره صندلی
 •  برچسب آدرس
 •  لیست کلاسی
 •  رمز دسترسی دانش آموزان به شبکه

 همچنین انواع گزارشهای حسابداری نیز در سیستم تولید می شود که به تفصیل در بخش حسابداری توضیح داده شده است. 

و نمونه ای از نمودارها عبارتند از:

 • مقایسه دروس مختلف یک آزمون
 • مقایسه یک درس در آزمونهای مختلف
 • مقایسه کلاسها، پایه ها و ... با یکدیگر
 • مقایسه معدل دانش آموز در آزمونهای مختلف (نمودار پیشرفت دانش آموز)
 • و دهها نمودار و گزارش کارا و مفید دیگر .

لازم به ذکر است نرم افزار “طراح گزارش“ که یکی از نرم افزارهای منحصر بفرد تولیدی شرکت مهندسی کاراپرداز می باشد به همراه نرم افزار سرآمد در اختیار شما قرار داده خواهد شد. با استفاده از این نرم افزار برای گزارشهایی مانند کارت ورود به جلسه، کارت دانش آموزی، برچسب صندلی و ... محیطی جهت طراحی و اعمال تغییرات مورد نظر شما در گزارش خروجی در اختیار شما قرار داده خواهد شد که با استفاده از ابزار موجود در این نرم افزار شامل متن، تصویر، شکل و ... شما قادر به تولید انواع مختلفی از گزارشهای مورد نظر خود خواهید بود.