موارد انضباطی و فعالیت های کلاسی

یکی از نیازهای مدارس و موسسات آموزشی، ثبت وضعیت فعالیتهای کلاسی و انضباطی دانش آموزان و در گام بعدی، گزارش گیری از این اطلاعات جهت تعیین وضعیت دانش آموزان، کلاسها و مدرسه در این فعالیتها می باشد.

 

بدلیل حجم بالای این اطلاعات، ثبت و آمارگیری دستی از این اطلاعات بسیار پیچیده و مستلزم صرف زمان بسیار زیاد می باشد.

بخش دفترداری نرم افزار سرآمد، با امکان ثبت کلیه فعالیتهای کلاسی، حضور و غیاب، نمرات کلاسی، موارد انضباطی دانش آموزان و تولید گزارشهای متنوع و ترکیبی، تولید این گزارشهای آماری را در مدت زمان کوتاهی ممکن ساخته و با تولید کارنامه های کلاسی، درسی و دانش آموزی برای فعالیتهای کلاسی امکان بررسی وضعیت فعالیتهای کلاسی و انضباطی را به سادگی در اختیار معلمین، مشاورین، مدیران، دانش آموزان و اولیای آنها قرار می دهد.